Home/2022, Курсанти, Новини, Студенти/Годишни студентски поименни награди

Годишни студентски поименни награди

Връчването на Годишните студентски поименни награди на Община Варна за 2022 г. се състоя на 5 декември 2022 г. в сградата на Община Варна.

Кметът Иван Портних връчи Годишните поименни награди на Община Варна за студенти, постигнали високи резултати в учебната дейност. Номинациите се правят от студентските съвети на университетите за техни колеги, спечелили отличия в научни форуми, класирани на първо, второ или трето място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси. Наградите се връчват в навечерието на 8 декември и са признание за постиженията на варненската академична общност в различни области на науката. В тържеството участваха: председателят на Общинския съвет – Тодор Балабанов, директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“ – Лилия Христова, представители на висшите учебни заведения, общински съветници.

Представители на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха отличени, както следва:

В категория „Хуманитарни науки“: история и археология – Радослав Пенчев – курсант в V курс, специализация „Корабоводене за ВМС“.

В категория „Социални, стопански и правни науки“: социология, антропология и науки за културата – Габриела Куманова – студентка IV курс, специалност „Експлоатация на флота и пристанищата“.

В категория „Природни науки, математика и информатика“: информатика и компютърни науки – Димитър Димитров – студент III курс, специалност „Киберсигурност“.

В категория „Сигурност и отбрана“: национална сигурност – Георги Лолов – курсант V курс, специализация „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.

Отличени бяха и курсанти от специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“, номинирани от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

За Годишните поименни награди могат да кандидатстват студенти от варненски висши училища, които отговарят на следните условия:

– Към момента на подаването на документите кандидатите да са в редовна форма на обучение и да са записани по установения ред за предстоящата учебна година в едно от висшите училища в гр. Варна.

– Да имат успех не по-нисък от „много добър“ (5,00) през предходната учебна година.

Всяко висше училище има право на общо две кандидатури на изявени студенти в дадена академична област.

By | 2022-12-05T15:32:58+00:00 декември 5th, 2022|2022, Курсанти, Новини, Студенти|0 Comments

About the Author: