Home/2022, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 28.11.2022 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева.

С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за:

– мандатната програма на ръководството и стратегията за развитие на учебното заведение;

– текущите проекти, изпълняващи се в учебното заведение.

Бяха обсъдени и утвърдени дата и тема за провеждане на третата надзорна визита на системата за управление.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

– успешно приключил одит от японското Министерство на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма за потвърждение правото възпитаници на ВВМУ да плават под японски флаг, без полагане на допълнителни изпити;

– домакини на годишното издание на 50-тия панел на организацията за науки и технологии на НАТО;

– посещения от чуждестранни високопоставени гости от Гърция, Турция, Япония;

– продължава процеса по акредитацията на дистанционно обучение;

– завършване на поредния випуск и приемане на следващия;

– спортния комплекс е готов и приел домакинството на военно първенство по волейбол.

By | 2022-12-06T12:31:53+00:00 ноември 28th, 2022|2022, СУК|0 Comments

About the Author: