Японското министерство на транспорта ресертифицира Морско училище

Home/2023, Морско образование, Новини/Японското министерство на транспорта ресертифицира Морско училище

Японското министерство на транспорта ресертифицира Морско училище

Министерството на земята, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония ресертифицира ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. След проведена детайлна инспекция, която експерти от японското министерство направиха на Морско училище в края на миналата година, на 9 март 2023 г. излезе и окончателният резултат от одита.

Според доклада на одиторите, флотската Алма матер отговаря на стандартите на STCW конвенцията и напълно покрива изискванията на японската държава за морско обучение. Оценката от Министерството на транспорта в Страната на изгряващото слънце дава възможност на възпитаниците, завършили Морско училище, да плават на кораби под японски флаг без необходимост от допълнителни сертификати, изпити или лицензи.

Първият сертификат за признаване на морско образование, придобито извън пределите на Япония, бе издаден на Морско училище през 2015 г.

About the Author: