Библиотеката в Русе кани участници в Международна научна конференция

Home/2023, библиотека, Конференции, Новини/Библиотеката в Русе кани участници в Международна научна конференция

Библиотеката в Русе кани участници в Международна научна конференция

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе кани най-учтиво Вас и Вашите колеги  да вземете участие в Х Международна научна конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МИНАЛОТО, ТРАНСФОРМИРАНИ В БЪДЕЩЕТО“, която ще се проведе на 27 и 28 април 2023 г. в град Русе.

Конференцията има за цел да се интерпретират различните теории, учения, доктрини, които имат важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес в сферата на историята, религията, културата, икономиката, технологиите, архитектурата, дизайна и други области на човешкото познание.

Конференцията се посвещава на 145 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов – виден български учен, фолклорист, литературен историк, етнограф и 140 г. от рождението на Димитър Мишайков – виден български икономист, един от основателите на Свободния университет за политически и стопански науки в София (днeс УНСС).

Работата на форума се организира в пет научни секции, които обединяват разработки от различни области: ИСТОРИЯ; ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ И ИЗКУСТВОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ПЕДАГОГИКА, ОБЩЕСТВО, КОМУНИКАЦИИ; ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ.

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата. Работните езици са български и английски. Докладите, допуснати до представяне в заседанията на секциите, отговарящи на изискванията за оформление и изнесени на форума, ще бъдат включени в сборник. Те трябва да бъдат представени в рамките на 15 минути. Възможност за участие: присъствено, онлайн или с видеопредставяне. Авторите ще бъдат уведомени до 20 април 2023 г. за приемането на техните предложения.

Значението, релевантността и стойността на Вашата научна работа са добре известни и оценени. В знак на уважение към Вашите постижения за нас е чест да Ви поканим да участвате в конференцията.

 

Заявки за участие се приемат до 9 април 2023 г.

Срок за изпращане на докладите – 9 април 2023 г.

Такса за участие – 80.00 лв.

Плащане – по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция.

ТБ Инвестбанк АД Русе

IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00

BIC: IORTBGSF

Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Валерия Йорданова: e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

 

By | 2023-03-20T13:13:24+00:00 март 20th, 2023|2023, библиотека, Конференции, Новини|0 Comments

About the Author: