Home/2023, Курсанти, Научни конференции, Новини, проекти, Студенти, Състезания/Два отбора от Морско училище представиха проекти за сигурност на космически хакатон

Два отбора от Морско училище представиха проекти за сигурност на космически хакатон

Два отбора от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се включиха в паневропейски хакатон на тема Space for Defence & Security. Hackathon CASSINI – 2023, се проведе от 24 до 26 март в София. В него участваха водещи специалисти от Европейската комисия, от Европейската космическа агенция, български експерти от държавната администрация, представители на военни и граждански университети. Хакатонът е част от инициативата на Европейската комисия за подпомагане на конкурентоспособността и иновативността на стартиращи компании в областта на Космоса (Competitive Space Start-ups for Innovation Initiative – CASSINI). От българска страна форумът се организира от Офиса за трансфер на аерокосмически технологии РЦТ – ТТО – БАН, съвместно с Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Петото издание на хакатона – CASSINI, бе тематично насочено към използването на технологии, свързани с Космоса, с които да се подобри и развие способността за сигурност и отбрана в Европа.

Двата отбора на Морско училище – курсанти и студенти, се представиха отлично в състезанието. Ръководител на двата екипа е доц. д-р Сияна Люцканова. Курсантският отбор, с капитан – мичман Георги Лолов, и в състав: главен старшина Тони Георгиева, главен старшина Георги Димитров, старшина I степен Шанел Ахмедова и старшина II степен Ивелина Иванова, представи проект Black Sea U.P.E.M.S. (Съюз за защита на Европейските морски пространства). Това е кооперативен проект между България и Румъния, чрез който се въвеждат мониторинг, вътрешна и външна организация за изследване и защита на териториалните води на Европейските държави от Черноморския регион. Разработени са няколко основни направления: „Климатични промени“; „Изследване и мониторинг на подводния свят“; „Регионална сигурност“; „Търсене и спасяване“; „Осигуряване на корабоплаването“; „Съхраняване и предаване на данни към Copernicus“.

Студентският екип от Морско училище показа проект THUNDERSTRIKE (Tactical Homeland United Network for Disaster, Emergency Response, Strategic Targeted Reconnaissance and Intelligence Key Efforts – „Тактическа вътрешна обединена мрежа за бедствия, реагиране при извънредни ситуации, стратегическо целево проучване и разузнавателни ключови усилия“). Отборът е в състав: Димитър Димитров – III курс, „Киберсигурност“ – лидер на екипа; Янислав Трендафилов – Staff 2 софтуерен инженер във VMware, Любомир Точев – I курс, „Киберсигурност“ и DevOps Engineer в DXC Technology, Антон Атанасов – II курс, „Киберсигурност“, и Асен Асенов – главен специалист в Морската астрономическа обсерватория и планетариумa в Морско училище. Отборът е създал THUNDERSTRIKE с цел спасяване на човешки животи при мащабни бедствия, причинени от природни катаклизми, терористични атаки или други извънредни ситуации. Основно предимство на THUNDERSTRIKE е това, че може да помогне за решаването както на граждански проблеми, така и на проблеми, свързани със сигурността, като използва една и съща сигурна инфраструктура. Бизнесът може да използва мрежата за оптимизиране на ежедневните си операции и да извлича скрита стойност, без да прави компромис с неприкосновеността на личния живот или сигурността на ЕС.

ТHUNDERSTRIKE представлява значителен напредък в областта на реагирането при извънредни ситуации и управлението на бедствия. Като осигурява надежден, разпределен и ефективен модел за обработка на данни, системата има потенциала да спасява хора в бъдеще, да помогне да се гарантира, че служителите, реагиращи при извънредни ситуации, разполагат с информацията, от която се нуждаят, за да вземат възможно най-добрите решения по време на криза.

About the Author: