Home/2023, Важно, Курсанти, Новини/Курсантите получиха властта в Морско училище

Курсантите получиха властта в Морско училище

В Деня на курсантското управление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 20 курсанти – петокурсници, заеха ръководните позиции във флотската Алма матер. В рамките на един ден зрелостниците имаха възможност да заемат различни постове в йерархията на морската ни Алма матер и да влязат в пряк досег със задълженията на повечето ръководни длъжности, включително тази на началник на Училището.

Със заповед на началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, за негов дубльор бе назначен курсант мичман Николай Кръстев. Сабята, символизираща властта, бе предадена по време на церемония, в присъствието на генерали, адмирали, ректори и други официални лица.

В чест на Деня на курсантското управление бе именуван и реновираният Департамент за следдипломна квалификация и дистанционно обучение към ВВМУ. Комплексът носи името на капитан I ранг о.р. Михаил Йонов, който от 2001 до 2003 г. е началник на Морско училище и активно е участвал в създаването и утвърждаването на Центъра за следдипломна квалификация към флотската Алма матер.

След откриването на Департамента, дубльор-началниците заеха своите работни места и с помощта на титулярите се запознаха с работата на различните отдели и служби, които функционират в Морско училище.

Зрелостниците участваха и в Разширен ректорски съвет, на който, заедно с титулярното ръководство, обсъдиха въпроси, свързани с учебния процес и курсантския живот.

By | 2023-05-12T13:47:44+00:00 май 12th, 2023|2023, Важно, Курсанти, Новини|0 Comments

About the Author: