ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с награда „Варна“ – 2023 г.

Home/2023, Новини, Събития/ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с награда „Варна“ – 2023 г.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с награда „Варна“ – 2023 г.

Комисията „Наука и образование“ към Общинския съвет – Варна, прие и одобри номинациите за награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование. Предложени бяха общо 21 личности и колективи, като номинациите бяха одобрени с пълно единодушие.

Връчването на отличията се състоя на тържествена церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна на 22 май 2023 г.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за поредна година е сред наградените. В категория „Природни науки“ индивидуална награда получи капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров – за издадената му монография „Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР“, а в категория „Технически науки“ с колективна награда се сдоби творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – за изпълнение на проекта „Научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ – уникална научна платформа за изследване на световния океан“.

Монографията на капитан първи ранг доцент д-р Недко Димитров – „Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР“, ISBN 978-619-7428-86-5, е издадена от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през ноември 2022 г. Тя обобщава резултатите от проведените изследвания по темата за управление на риска за създаване на методики за работа в лабораториите на Центъра за компетентност КВАЗАР, осъществени в периода от 2018 до 2022 г. Чрез нея се направи анализ и се синтезират методики за оценка на риска за сигурността на критичната инфраструктура, приложими в лабораториите на Центъра за компетентност КВАЗАР. Основно са използвани научните методи анализ и синтез, като при прилагането авторът ги детайлизира чрез контент, исторически и сравнителен анализ, както и систематизиране, аналогия и адаптиране във фазата на синтеза. Монографията е предназначена както за изследователите в ЦК КВАЗАР, така и за преподаватели и студенти от учебните заведения, ръководители и експерти от администрацията и институциите.

Проектът „Научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ – уникална научна платформа за изследване на световния океан“, е свързан с нарастването на капацитета на морския научноизследователски флот на Република България. Проектът бе реализиран посредством въвеждането на научноизследователския кораб (НИК) „Св. св. Кирил и Методий“. Той е уникално техническо средство, чрез което се осигурява възможност за извършване на комплексни научни и приложни изследвания в областта на климатичните промени, океанологията, морската екология, океанското и бреговото инженерство, както и за изпълнение на специфични изследвания и задачи в интерес на сигурността и отбраната. НИК „Св. св. Кирил и Методий“ е уникален и с това, че на борда могат да бъдат развърнати различни научни лаборатории (в съответствие с решаваните научноизследователски задачи) от т.нар. модулен тип, базиран на разполагането на научноизследователската апаратура в стандартен контейнер. В допълнение, корабът разполага с капацитет за настаняване на до 40 научни работници, асистенти, лаборанти и др.

By | 2023-05-22T13:57:14+00:00 май 22nd, 2023|2023, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: