Home/2023, Новини, Посещения, Събития/Председателят на Комисията за защита от дискриминация изнесе публична лекция в Морско училище

Председателят на Комисията за защита от дискриминация изнесе публична лекция в Морско училище

Председателят на Комисията за защита отдискриминация доц. д-р Ана Джумалиева, посетиВВМУ Н. Й. Вапцаров. Тя бе посрещната отначалника на Морско училище флотилен адмиралпроф. д.в.н. Боян Медникаров, който я запозна с дейността и проектите, които развива флотскатаАлма матер. Доц. Джумалиева разгледа и учебно-материалната база в Училището.

Пред студенти и курсанти тя изнесе публичналекция, в която бяха разяснени компетенциите и правомощията на Комисията за защита отдискриминация, като единствен орган поравнопоставеност в България, със спецификата в производството пред нея, както и с превантивната ѝ дейност. Разисквани бяха въпроси, свързани с борбата срещу неравното третиране и правата нахората.

По време на посещението бе подписан и меморандум за сътрудничество и съвместнадейност между Морско училище и Комисията зазащита от дискриминация. Документът очертвабъдещи планове за общи проекти и организиранена съвместни инициативи с информационна и превантивна насоченост.

By | 2023-06-13T11:24:10+00:00 юни 13th, 2023|2023, Новини, Посещения, Събития|0 Comments

About the Author: