Home/2023, международни проекти, Новини, Посещения, семинар/NATO DEEP – Украйна: Експерти изготвиха програма по киберсигурност за Одеската морска академия

NATO DEEP – Украйна: Експерти изготвиха програма по киберсигурност за Одеската морска академия

16 експерти от България, Литва, Полша, САЩ и Украйна проведоха семинар по киберсигурност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Ръководител на обучението бе капитан II ранг Фил Старковик от Военноморската академия на САЩ в Анаполис. Целта бе изготвяне на програма по киберсигурност за обучаемите във Военноморския институт към Националния университет „Одеска морска академия“. Обучението е част от програмата NATO DEEP – Украйна – за усъвършенстване на военното образование (Defence Education Enhancement Programme – DEEP), предназначена да идентифицира нуждите и пропуските на образователните институции в определени държави – партньори на НАТО.

Проектът DEEP – Украйна, е инициатива от 2013 г. Чрез нея бе потърсена помощ от NATO за военнообразователната система в Украйна. Определени бяха две основни цели – да се реформира и усъвършенства украинската военнообразователна система чрез разработването на учебни планове и програми, и изграждане на адекватна административна структура.

От 2015 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва със своя експертиза по изпълнение на целите, касаещи военноморското обучение, и работи интензивно по програмата на НАТО DEEP – Украйна. Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, е академичен ръководител на DEEP – Украйна, свързана с военноморското обучение и подготовка. Той е част и от координиращата група на NATO DEEP.

About the Author: