Home/2023, 421, Важно, Новини/Проби от 3 точки по Северното Черноморие показаха отлично качество на морската вода

Проби от 3 точки по Северното Черноморие показаха отлично качество на морската вода

Съвместен екип от специалисти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Изпълнителната агенция по околна среда започна пробонабиране в 17 контролни точки по крайбрежието от Дуранкулак до Резово, по задание на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Екологичният мониторинг за състоянието на морската вода по българското Черноморие се провежда в хода на тактическо учение и учебно плаване на НИК 421 – „Св. св. Кирил и Методий“, което започна на 17 юли и ще продължи до 21 юли 2023 г.

Обект на контрол са множество параметри на морската вода, зададени от Басейнова дирекция. Резултатите от взетите проби през първия ден в три точки от Северното Черноморие,  показват отлично качество на морската вода и отсъствие на замърсяване Данните от химическия анализ са потвърдени от контролното наблюдение, осъществено с дрон.

By | 2023-07-17T13:28:07+00:00 юли 17th, 2023|2023, 421, Важно, Новини|0 Comments

About the Author: