Курсанти усвояваха лидерство на лагер на „Карантината“

Home/2023, Курсанти, Новини, Състезания/Курсанти усвояваха лидерство на лагер на „Карантината“

Курсанти усвояваха лидерство на лагер на „Карантината“

Лидерски лагер на курсантите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе за поредна година в периода 1 – 5 септември 2023 г. След разполагането във войскови район „Карантината“, курсантските екипажи с командири – петокурсници, изпълняваха задачи и участваха в състезания. Целта на лагера е новосформираните бойни единици да заработят като екипи и да повишат подготвеността си в различни условия. Курсантите отработваха задачи на море, включващи: гребане, плуване и оцеляване.

Проведено бе и занятие по ориентиране. Екипажите, под ръководството на своите командири, определяха местоположението си само с карта и компас, за да направят преход до предварително зададени координати. По време на ориентирането курсантите преминаваха през дерета и труднопроходими гористи райони.

С цел тестване на лидерските им способности в критични моменти, командирите на екипажи бяха поставяни в симулативни ситуации, свързани с ядрена, химична и биологична защита, извършване на медицинска евакуация на пострадал, даване на първа долекарска помощ. Всички курсантски екипажи завършиха успешно мисиите си.

Победител в първото междуекипажно състезание стана втори екипаж, командван от курсант мичман Тодор Чернев и заместника му – курсант мичман Благовест Асенов.

В организацията на лагера важна роля изигра Щабът на курсантския дивизион, в който бяха включени и петокурсници от Националния военен университет „Васил Левски“. Така бе отработено взаимодействието между бъдещи офицери от различните видове въоръжени сили. Щабът успешно планира, организира и контролира изпълнението на задачите, позовавайки се на документи, реално използвани в Българската армия, и под методическото ръководство на офицерите от Батальона за подготовка на курсанти.

Курсантите проведоха и среща с началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, на която той сподели своя опит.

By | 2023-09-29T07:01:21+00:00 септември 29th, 2023|2023, Курсанти, Новини, Състезания|0 Comments

About the Author: