Home/2023, UMTMS, Новини, Посещения/ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ „UMTMS (The Usage of Multipurpose Tasks in Maritime Simulation)

ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ „UMTMS (The Usage of Multipurpose Tasks in Maritime Simulation)

Третата международна партньорска среща на „Проект UTMMS – финансиран от програма Еразъм+“ се проведе в Морския факултет на Университета в Риека на 2 и 3 ноември 2023 г. На срещата присъстваха представители на Университета в Риека, морски факултет и представители на институциите на консорциума по проекта: Gölcük Sehit Volkan Tantürk MTAL – Турция, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ – България, Sea Teach S.L – Испания, Ludus XR – Дания, Second Epal Neas Jonias Volou – Гърция и Limon Teknoloji – Турция

По време на срещата представителят на партньора Golcük Sehit Volkan Tantürk MTAL от Турция представи напредъка на проекта до момента, целите и резултатите в рамките на работни пакети, базирани на разработването на програмата за интерактивна лабораторна симулация на машинното отделение в реални условия. Програмата ще включва симулации на машинно и системно приложение в машинното отделение, теории, процедури и области, в които може да се наблюдава развитието на компетенциите на учениците. На срещата беше представен план за разпространение от страна на Sea Teach S.L. – партньор от Испания, след което бяха предложени начините за внедряване на технически елементи в 3D симулация на виртуалното пространство на машинното отделение на кораба. Този начин на обучение ще подобри професионалната подготовка на морските инженери в дистанционното обучение.

Продължителността на проекта е до 30 декември 2024 г. с общ бюджет на проекта от 250 000,00 евро, от които бюджетът на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ е 34 475,00 евро.

By | 2023-11-09T12:57:33+00:00 ноември 9th, 2023|2023, UMTMS, Новини, Посещения|0 Comments

About the Author: