Home/2023, Новини/На кръгла маса бе представена нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На кръгла маса бе представена нова специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

По случай 50-годишнината на катедра „Информационни технологии“ към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе организирана кръгла маса на тема „Бъдеще на специалностите „Софтуерни мрежови технологии“ (DevOps) и „Киберсигурност“.
Пред част от най-големите софтуерни компании в страната бе представена най-новата специалност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Софтуерни мрежови технологии“ (DevOps).
Софтуерните и мрежовите технологии са две важни области, които играят ключови роли в съвременната информационна технология и бизнессреда. Обучаемите ще усвоят основните принципи на DevOps, като автоматизация, сътрудничество, непрекъсната интеграция и непрекъсната доставка. Те ще разберат как DevOps може да подобри процесите на разработка и доставка на софтуер и как DevNet спомага за управлението на мрежови устройства чрез програмни интерфейси и инструменти за оркестрация. Програмата има за цел да предостави на студентите знания и умения, свързани с разработката и управлението на софтуерни приложения и инфраструктура.
Дисциплините, изучавани през последните две години на бакалавърския план, включват учебно съдържание, необходимо за покриване на сертификати, които се изискват от работодателите.
Завършилите специалността „Софтуерни и мрежови технологии“ могат да се реализират като експерти, консултанти, специалисти и мениджъри по софтуерни и мрежови технологии в банки, фирми, подразделения на БА, в морската индустрия и другите сфери на стопанска дейност, както и да извършват проучвателна, проектантска, изследователска, научна и учебно-преподавателска работа. Придобитите знания по време на обучението им позволяват да бъдат назначени на позиции, като DevOps engineer, Cloud engineer, Software engineer, Network engineer, QA, Python programmer, SysAdmin и др.

By | 2023-11-22T13:48:36+00:00 ноември 22nd, 2023|2023, Новини|0 Comments

About the Author: