Home/2023, Новини/50 години катедра „Информационни технологии“

50 години катедра „Информационни технологии“

На 24 ноември 2023 г. се състоя тържествено честване по повод 50-годишнината от създаването на катедра „Информационни технологии“, което беше обвързано с представянето на нови специалности на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Катедрата първоначално е създадена под името „Военна кибернетика и управление на войските“. От тогава до днес включително колективът си поставя амбициозната задача да работи за постигане на висока подготовка на курсантите и студентите от Морско училище в областта на информационните технологии и тяхната добра професионална реализация.

Тържественото мероприятие бе открито от заместник-началника по учебната и научната част на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов, който отправи поздрави и подчерта важността и високия принос на катедрата за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през отминалите години.

За изключителен принос за развитието и утвърждаването на авторитета на Училището със заповед на министъра на отбраната бе награден проф. д-р о.р. Юлиан Цонев, а със заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с предметни награди бяха удостоени и служители на катедрата.

Гости – представители на фирма „Ди Екс Си Технолоджи България“ ЕООД, наградиха трима, отличили се през годината, студенти на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

По време на събитието настоящият началник на катедрата – доц. д-р Валентина Петрова, изнесе презентация на тема „Минало, настояще и бъдеще на катедра „Информационни технологии“, като тя обърна внимание на бъдещите възможности за развитие, мобилност на обучението и реализация на обучаващите се студенти и курсанти в морската Алма матер.

Част от обучаващите се курсанти в специализация „Кибероперации“ отправиха видеопоздрав към преподавателите в катедра „Информационни технологии“ и техните гости.

Пожелания и поздравления поднесаха и бивши ръководители на катедрата и преподаватели, които дейно са участвали в развитието на  информационните технологии във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Поздравителни адреси бяха получени от банка ДСК, KBC и ИКТ Клъстер Варна.

By | 2023-11-24T16:45:07+00:00 ноември 24th, 2023|2023, Новини|0 Comments

About the Author: