Home/2024, Архив/Предстои конкурс за главен асистент

Предстои конкурс за главен асистент

На 23 януари 2024 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе заседание на научно жури за организиране на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, и учебна дисциплина „Теория и устройство на кораба“ – катедра „Мехатроника“, Факултет „Инженерен“. До конкурса бе допуснат един кандидат – доктор Николай Беджев, от ВВМУ. Заседанието бе открито от професор Юлиян Цонев – за декан на Факултет „Инженерен“ и бе водено от председателят на научното жури доцент доктор Юлиян Минчев. На членовете на журито се предоставиха депозираните от кандидата материали по конкурса, както и приетите в Училището – Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“, Критерии и показатели за оценяване на кандидата за заемане на академична длъжност „главен асистент“.
Кандидатът представи презентация на тема „Морски симулатори“.
Със заповед на началника на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, бе назначено научно жури в състав:
– Доцент д-р Юлиян Минчев – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
– Доцент д-р Цветелина Велкова – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
– Доцент д-р Иван Ангелов – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
– Професор д.т.н. Николай Минчев – ТУ – гр. София;
– Професор д.т.н. Милен Атанасов – ВВВУ „Г. Бенковски“ – гр. Долна Митрополия.

By | 2024-01-26T16:29:46+00:00 януари 23rd, 2024|2024, Архив|0 Comments

About the Author: