Бизнес възможностите за жените в Синия сектор

Home/2024, Новини, проекти/Бизнес възможностите за жените в Синия сектор

Бизнес възможностите за жените в Синия сектор

Тодорка Димитрова

Дирекотор на АИР – Варна

(Агенция за Икономическо Развитие – Варна)

Г-жа Тодорка Димитрова е директор и ръководител на екип за управление на проекти в Агенцията за икономическо развитие (АИР) Варна от създаването й през 1997 г. във Варна, България, като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Допълнителният й професионален опит включва заетост на непълно работно време като оценител, докладчик и контрольор по качеството на проекти на ЕС.

 

Г-жа Димитрова има следното образование:

 

  • Магистър по икономика – Икономически университет, Варна, България
  • Професионална квалификация Учител по икономика – Институт за повишаване на квалификацията на учителите „Д-р Петър Берон“ – Варна
  • Английска филология – филолог по английски език и преподавател по английски език в средното образование – Шуменски университет
  • Следдипломни специализации по бизнес мениджмънт в Georgetown University, Washington D.C. и University of Wisconsin (САЩ), както и няколко курса за придобиване на допълнителни квалификации като морско лице, оперативен акаунт и др.

 

Мили Дами,

Днес бихме искали да ви запознаем с една вдъхновяваща жена, която е пример за качествено лидерство, успешна кариера и рализация на жените на висока управленска позиция.

Моля, запознайте се с тази статия, тъй като тя съдържа ценна информация за бизнес възможностите за жените в Синия сектор. Ако желаете, може да се свържете с Агенцията, за да получите повече информация и да се запознаете с представените тук проекти, да разширите знанията и шансовете си за професионално развитие.

Под ръководството на г-жа Димитрова, Агенцията за икономическо развитие – Варна (www.veda-bg.eu) е реализирала повече от 70 мултинационални проекта в различни икономически сектори, насочени към подпомагане на уменията и изграждането на капацитета на предприемачи, стартиращи фирми, мениджъри на МСП и други целеви групи. Възможностите за създаване на нови работни места и устойчив растеж в секторите на синята икономика са основен фокус на екипа на АИР поради естествените предимства на местоположението на град Варна (морската столица на България), разположен на брега на Черно море.

Дейностите на АИР непрекъснато са насочени към равенство между половете, като например:

  • Проект Интегриране на жените и насърчаване на равенството между половете в Синята икономика(WINBLUE) (https://winblue-project.eu/). Проектът е финансиран от EMFAF и успешната реализация в Република България се постига благодарение на сътрудничеството на АИР с екипа на проекта Sea4Sea и ръководството на Военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“.

Проектът има за цел да ускори интегрирането на жените в синята икономика чрез участието им в пет сектора: кръгова синя биоикономика и биотехнологии, аквакултури и рибарство, офшорна възобновяема енергия, устойчив крайбрежен туризъм, авангардни технологии за опазване и възстановяване на морските екосистеми. Проектът ще създаде пет лаборатории за включване на заинтересованите страни в съвместното проектиране и прилагане на модели на планове за равенство между половете; разработване и валидиране на програми за повишаване на квалификацията и обучението на жени; прилагане на стратегия за събиране на данни и наблюдение на интегрирането на половете в синята икономика; идентифициране и оценяване на заимствани добри практики.

 

  • Проект Младите сини“ предприемачи от цял свят(YBE) се изпълнява с участието на АИР и се финансира по програмата за действие на ЕС с множество бенефициенти. Проектът включва партньори и държави от три континента: Африка (Гана и Гамбия), Южна Америка (Сейнт Лусия и Ямайка) и Европа (Испания, Гърция и България). Военноморското училище „Никола Й. Вапцаров“ също сътрудничи успешно за реализиране на дейности по проекта в България.

По проекта YBE, АИР инициира и организира два курса за професионално обучение за безработни и социално слаби младежи в България, включително момичета и жени. Обучението имаше за цел да им помогне да придобият нова професия в областта на синята икономика като водачи на лодки/яхти до 40 кт.

Курсовете бяха проведени от квалифицирани и опитни преподаватели от Военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“. Военноморската академия предостави много добре оборудвана база за провеждане на теоретично и практическо обучение. Всички обучавани завършиха успешно обучението, придобивайки професионална квалификация на моряци.

 

  • Проект Умения за дигитализация на Синята икономика за ученици от ПОО (BlueDivet) (https://www.bluedivet.eu/). Основната цел на този проект е да се разработят нови програми за обучение и професионално наставничество на ученици от ПОО по Еразъм+. Програмите ще осигурят както на мъже, така и на жени стажанти, знанията, от които се нуждаят, за да увеличат възможностите си за работа в секторите на синята икономика. По време на обучението учениците ще придобият умения, необходими за адаптиране към среда като океана, ще се запознаят със специалните изисквания на мореплаването и морските компании и инициативата за устойчив син растеж.

Модулите за обучение включват теми, свързани със секторите на синята икономика (т.е. дигитализация на морската енергия, дигитализация на рибарството и аквакултурите, крайбрежен туризъм и отдих, морски транспорт, корабоплаване, пристанища, корабостроителници и строителство на лодки, опазване на околната среда и наблюдение на морето, безопасност и наблюдение, и технологии за дигитализация на синята икономика (т.е. интернет на нещата, дигитална сигурност, изкуствен интелект/машинно обучение, големи данни, сензори, автономна система/роботика и цифрови близнаци/AR/VR).

*** Съдържанието на модулите на английски е готово! Те ще бъдат качени и тествани през следващите месеци в платформата за обучение на проекта BlueDivet от партньорите. Всички материали на английски, български, гръцки и испански ще бъдат финализирани и достъпни за заинтересованите страни през май 2024 г. в платформата за обучение на: https://bluedivet-training.eu/

Изпълнението на BlueDivet се подкрепя от екипа на проекта Sea4Sea и Военноморското училище „Никола Й. Вапцаров“, за да помогне на АИР да включи студенти и повече заинтересовани страни в обучението на проекта BlueDivet, както и да стимулира дейностите по неговото разпространение.

 

И не на последно място е необходимо да споменем някои други проекти на АИР, свързани с жените и равенството между половете, като например:

 

  • Повишаване на предприемаческия дух и бизнес лидерството сред младите жени от регион Варна– проучване за нагласата на повече от 165 млади жени от Варненски регион за стартиране на собствен бизнес, включително в сектора на Синята икономика.
  • Методи за насърчаване на жените от Балканите и повишаване на ролята им като активни граждани на ЕС” с  водеща организация DIKEAAD от гр. Солун, Гърция. По проекта представители на АИР се включиха в срещи в гр. София за обмен на информация относно равенството между половете и в международна конференция, състояла се в гр. Солун.
  • Жените лидерки в бизнеса – новата българска алтернатива”, с подкрепата на Канадски Фонд за местно развитие (CIDA), включващ организирането на три регионални интернет срещи за жени предприемачи, регионална конференция и издаване на каталог на жени, успешно управляващи бизнес. В интернет срещите участваха жени, ръководещи успешно фирми, които споделиха своя модел на кариерно развитие с по-млади жени предприемачи.

 

By | 2024-04-01T07:47:31+00:00 март 25th, 2024|2024, Новини, проекти|0 Comments

About the Author: