Курсанти от Морско училище правят тренировки на борда на НИК 421

Home/2024, 421, Курсанти, Новини, Практика/Курсанти от Морско училище правят тренировки на борда на НИК 421

Курсанти от Морско училище правят тренировки на борда на НИК 421

Курсантите от ВВМУ, които са на плавателна практика на борда на НИК 421 – „Св. св. Кирил и Методий“, участваха в регулярни тренировки, които са част от обучението им. Бе проведено занятие по противопожарна подготовка. По време на занятието обучаемите имаха възможността да затвърдят теоретичните си познания и практическите си умения. Запознаха се със средствата за гасене на пожари на борда, с използване на защитни облекла и изолиращи дихателни апарати. Бе проведена и тренировка по оказване на първа медицинска помощ и евакуация на пострадал. Бяха извършени оценка, стабилизиране, евакуация и последващо лечение на ранения, вследствие на получените травми. В мероприятията по оказване на медицинска помощ взеха участие курсанти от пети курс, специализация „Медицинско осигуряване на ВС“, които са част от плавателната практика на борда на НИК 421. Курсантите бяха осигурявани методически от лейтенант д-р Мария Якова – корабен лекар на 32-рата Антарктическа експедиция на НИК 421. Направена бе и регулярна тренировка по използване на спасителни средства и аварийно напускане на кораба.

By | 2024-04-01T13:11:37+00:00 април 1st, 2024|2024, 421, Курсанти, Новини, Практика|0 Comments

About the Author: