Международна научна конференция „Black Sea Research Programme Noah“ в Морско училище

Home/2015, Архив, Научни конференции, проекти, семинар, Събития/Международна научна конференция „Black Sea Research Programme Noah“ в Морско училище

Международна научна конференция „Black Sea Research Programme Noah“ в Морско училище

На 8 и 9.12.2015 г. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” бе домакин на международна научна конференция на тема „Предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху черноморската среда”, съвместно с Българската академия на науките и „Черноморска изследователска програма „НОЙ”. Форумът бе открит от капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на Морско училище.

В резултат на засиленото неблагоприятно въздействие върху околната морска среда, като последица от антропогенните фактори и новите екологични заплахи, настъпили през последните години, академичното научно общество на Република България обедини усилията си да конкретизира и набележи мерките и пътеките за преодоляване на екологичните проблеми, запазвайки природния баланс паралелно с икономиката.

Конференцията очерта в немалка степен насоките на научните изследвания, съобразени с основните проблеми на предизвикателства пред опазването на околната морска среда и развитието на морската индустрия. „Проблемът със замърсяването на Черно море трябва да се изведе на европейско равнище”, заяви по време на заседанията г-н Аспарух Карастоянов – председател на Управителния съвет на „Черноморската изследователска програма „Ной”. Той отбеляза, че потенциалните екологични проблеми в акваторията на Черно море, причинени от човешка дейност, не са само национален проблем, а проблем на цяла Европа, предвид замърсяването от вливащите се големи реки.

Първият доклад ”Интегрирана система за управление на бреговата зона” бе представен от капитан I ранг доц. д-р Калин Калинов, зам.-началник по учебната и научна част на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Той представи междинните резултати от проекта, които бяха демонстрирани в паузите от симулационен комплекс. Фактическото показване на възможностите на информационната система предизвика интерес от гостите, като същите изказаха задоволство от уникалността на идеята, оригиналността на изпълнението и постигнатия интегритет на добиваната информация за екологичното състояние на крайбрежната зона.

В първия панел на тема ”Екологични характеристика на Черноморския регион” бе изслушан доклад „Екологични предизвикателства, свързани с развитието на черноморската индустрия” и „Национален академичен капацитет за посрещане на екологичните предизвикателства в националните морски пространства”.

Във втория панел бе изнесен доклад „Система за поддръжка развитието на морската индустрия – перспективи за развитие”, който анонсира Центъра за компетентност за поддръжка на предстоящите офшорни дейности в Черно море. Докладът бе представен от кап. II ранг д-р Недко Димитров – гл. асистент в катедра „Електроника” при ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Третият панел бе свързан с представяне на дейността на редица научни институти към БАН – Институт по океанология, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Институт по рибни ресурси, Институт по физиология на растенията и генетиката, Институт по невробиология, Национален институт по метеорология и хидрология, Геологически институт „Ст. Димитров”, Институт по космически изследвания и технологии, Институт по обща и неорганична химия, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика, Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика, Национален археологически институт с музей, Институт по електроника „Акад. Емил Джаков”, Център по хидро- и аеродинамика, Басейнова дирекция за Черноморски регион.

Професионалният опит и контактите, които бяха създадени ще послужат като стабилна основа за създаването на ефективно сътрудничество в бъдещи съвместни инициативи на академичната общност.

By | 2016-03-15T10:14:13+00:00 декември 9th, 2015|2015, Архив, Научни конференции, проекти, семинар, Събития|Коментарите са изключени за Международна научна конференция „Black Sea Research Programme Noah“ в Морско училище

About the Author: