Обмяна на опит

На 16.03.2016 г. студенти от Медицински университет – Варна, във връзка със свободно избираемата дисциплина „Морска медицина“, заедно със своя ръководител – доц. д-р Д. Ставрев, посетиха ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Гостите бяха посрещнати от капитан I ранг проф. д. в. н. Боян Медникаров – началник на Училището. След направената презентация на Училището, бъдещите медици имаха възможност да се запознаят с материално-техническата и учебна база. По време на гостуването проф. Медникаров разкри пред студентите, че между двете учебни заведения има прекрасно взаимодействие. Това дава повод да се обмисли вариант за създаване на обща учебна база.

„Медицината има ключово значение за подготовката на морските кадри“, каза в интервю професорът, като разясни, че в екипажите на корабите няма квалифицирани медици и оказването на първа медицинска помощ е задача на офицерския състав.

В края на срещата проф. Медникаров пожела здраве и успехи на студентите.

By | 2016-03-21T06:50:04+00:00 март 16th, 2016|2016, Новини, Посещения, Студенти|0 Comments

About the Author: