Home/2016, Конференции, Курсанти, Научни конференции, Новини/Научна сесия с международно участие

Научна сесия с международно участие

На 24.03.2016 г. във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ официално беше открита юбилейната научна сесия за студенти и курсанти с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Морско училище.

Началникът на Морско училище, капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров, приветства участниците и обяви началото на научния форум. В словото си той обърна внимание на това, че Училището днес е модерна образователна и научноизследователска база, уникален център за морско образование, квалификация и наука. Той поздрави участниците в научната конференция за проявеното дръзновение, енергия и професионализъм.

Във форума участват повече от 250 студенти и курсанти от различни висши учебни заведения от страната, САЩ, Европа и Азия. Доклади ще представят участници от Военноморска академия на САЩ в Анаполис, Военноморската академия на Полша, Морски университет в град Гдиня – Полша, Държавна морска академия на Грузия в Батуми, Военноморска академия „Мирча чел Батран“ в Румъния, както и от Националния военен университет „Васил Левски“, Академията на Министерството на вътрешните работи на Република България, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна.

В рамките на два дни ще бъдат изнесени повече от 100 научни доклада и авторски разработки в предварително обявените направления в областта на:

  • военните науки и националната сигурност;
  • корабоводене и експлоатация на водния транспорт;
  • електроника, компютърни системи и информационни технологии;
  • енергетични уредби за транспортни средства;
  • електротехника и автоматика;
  • технология на машиностроенето и кораборемонта;
  • механика;
  • обществени науки.

Съорганизатор на събитието е Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

About the Author: