Home/2016, Курсанти, Новини, Спорт/Започнаха държавните изпити на курсантите

Започнаха държавните изпити на курсантите

На 4.04.2016 г. във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ започнаха държавните изпити на курсантите от випуск 2016. Първият проведен изпит беше по физическа подготовка. Изтегленият билет определи упражненията, в които бяха оценявани курсантите: изпълнение на коремни преси за 1 минута, бягане „совалка“ 10 х 10 м, крос 1000 метра и плуване.

Бъдещите лейтенанти демонстрираха своите спортни умения пред комисия в състав: доц. д.п.н. Златко Златев, доц. д-р Методи Костадинов, доц. д-р Огнян Къчев, к-н. II р. Росен Пенев, ст. преп. Росица Александрова и ст. преп. Динко Тенев.

През 2011 г. 17 курсанти постъпват за обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 12 от тях са за нуждите на Военноморските сили и двама – за Министерството на вътрешните работи. Един завършва образованието си във Военноморската академия в Анаполис, САЩ, по силата на договор за двустранно сътрудничество. Обучаемите са разпределени в три специализации – „Корабоводене за ВМС“, „Военноморски комуникационни радиотехнически системи“ и „Корабни машини и механизми за ВМС“. През петте години на обучението си придобиват знания и умения, по които ще бъдат оценени на следващите три държавни изпита. След приключването им предстои разпределението на бъдещите офицери.

Производството като правило е на празника на Военноморските сили, който през тази година ще бъде честван на 14 август.

By | 2016-04-04T13:05:52+00:00 април 4th, 2016|2016, Курсанти, Новини, Спорт|0 Comments

About the Author: