Home/2016, Архив, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 4.04.2016 г. беше извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър.

Водещият одитор на фирмата г-жа Нели Мавродиева извърши одита по изискванията на стандарта ISO 9001:2008. В документите от одита се подчертават значителните успехи на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в развитието и обновяването на учебната база и подобряването на учебно-сградния фонд.

Няма съществени бележки по организацията и провеждането на учебния процес.

By | 2016-09-13T14:12:03+00:00 юли 26th, 2016|2016, Архив, СУК|0 Comments

About the Author: