Обмен на курсанти по програма DECOMAR

На 29.07.2016 г. от Военноморската академия на Румъния „Мирча чел Батран“ се завърнаха курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Посещението в Академията е по линия на програмата DECOMAR. Тя позволява да се извършва обмен на университетски преподаватели, курсанти и студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Полската военноморска академия в Гдиня, Турската морска академия и Военноморската академия на Румъния „Мирча чел Батран“ в Констанца.

През първия ден курсантите се регистрират в електронния сайт на платформата. В тренажорите на румънската Академия курсантите от двете държави разиграват различни учебни ситуации – пожар в машинното отделение на кораб и отстраняване на проблем с двигателя на кораба, както и навигационни упражнения – маневриране в открито море и в пристанище.

About the Author: