Лагер „Морска подготовка“ в Румъния

От 25.07.2016 г. до 29.07.2016 г. в Констанца, Румъния, се проведе учебен лагер „Морска подготовка“ с участието на курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Това е програма за обмен на курсанти от двете държави. След като обучаеми от Военноморската академия „Мирча чел Батран“ посетиха лагера на българските си колеги, сега те приеха четирима наши курсанти първокурсници от специализация „Корабоводене за ВМС“. По време на престоя си са извършвали тренировъчни занятия изцяло на море.

За времето на посещението си българските курсанти първокурсници са имали възможност да присъстват на производството на румънските курсанти от Военноморската академия „Мирча чел Батран“.

About the Author: