Конференция на НАТО

От 11 до 14 октомври 2016 г. във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ се проведе научна конференция AVT – 269, по линия на НАТО. Темата бе „Муниции, изхвърляни в морето, и рискът за околната морска среда“. Участие взеха представители на НАТО от САЩ, Холандия, Германия, Италия, Полша, Англия, Португалия, Норвегия.

Доцент доктор Пейчо Калоянчев – преподавател в катедра „Техническа механика“ във Факултет „Инженерен“ на Морско училище, изнесе доклад на тема „Изследване на параметрите на подводни взривове от антитерористични гранати и тяхното влияние върху морската фауна“.

На научния форум бе обсъждан опитът, който имат страните от Европа, и средствата, с които разполагат за справяне с проблемите при замърсяването на околната морска среда вследствие различни дейности. Изнесени бяха повече от 20 доклада, свързани с темата на конференцията.

Културната програма на участниците включваше посещение на град Балчик, срещи в Института по океанология при БАН и Института по хидро- и аеродинамика – Варна. Бе осъществено и плаване на борда на научноизследователския кораб  „Академик“ на Института по океанология.

About the Author: