Home/2016, Архив, международни проекти, Новини, Посещения, Събития/Започна второто заседание на изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети

Започна второто заседание на изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, редовно участва в заседанията на изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети (International Association of Maritime Universities – IAMU)

Работата на борда започна на 24.10.2016 г. в Хайфонг, Социалистическа република Виетнам.

В настоящия мандат на изпълнителния борд на IAMU (до април 2018 г.) ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взема участие в работата на Финансовия комитет на организацията, а след април 2017 г., в качеството си на домакин на 18-та генерална асамблея на IAMU, ще участва и в Комитета за академичните програми и проекти.

На 25.10.2016 г. се проведе заключително заседание на международния изпълнителен борд на IAMU, по време на който се разискваха въпросите, свързани с организацията на предстоящата генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети във Варна, България, през 2017 г.

В следващите дни – до 29.10.2016 г., за времето на Генералната асамблея ще бъдат проведени редица конференции, в това число и форум на президентите и ректорите на университетите, членуващи в IAMU.

About the Author: