Home/2016, Архив, Конференции, международни проекти, Новини, Посещения/Беше открита XVII годишна генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети

Беше открита XVII годишна генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети

На 26.10.2016 г. в зала концертна на Виетнамския морски университет се състоя официално откриване на 17-ата годишна генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети (МАМУ). Официални гости на церемонията бяха: заместник-министърът на транспорта на СР Виетнам – господин Нгуен Ван Конг, господин Ле Анх Сон – председател на управителния съвет на Виетнамския морски флот, господин Кентаро Огуе – представител на Фондация „Нипон“, професор Нейл Бос – председател на Международната асоциация на морските университети. След официалното откриване се проведоха Пленарна сесия, в която взеха участие представителите на МАМУ, и Форум на ректорите и президентите на университетите, които са членове на МАМУ.

На 27.10.2016 г. се провеждат заседания на секциите от студентската конференция и конференцията за преподаватели. В студентската конференция участва курсант главен старшина Десислава Начева (курсант IV курс по специалност „Корабоводене“ за ВМС) с доклад на тема „Анализиране на маневрирането при изпреварване и разминаване на кораби“. След официална покана от Виетнамския морски университет, комодор проф. д.в.н. Боян Медникаров участва като модератор на техническата сесия по „Морска сигурност и безопасност“.

About the Author: