Home/2016, Конференции, Новини, Посещения/Работна среща на Европейската агенция по морска безопасност в Лисабон

Работна среща на Европейската агенция по морска безопасност в Лисабон

В периода от 23.10. до 27.10.2016 г. проф. д.ик.н. Димитър Канев, ръководител на катедра „Социални, стопански и правни науки“ към Факултет „Навигационен“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взе участие в работна среща във връзка с човешкия елемент в корабоплаването, проведен от Европейската агенция по морска безопасност в Лисабон, Португалия.

За първи път Агенцията провежда форум с тази тематика, което обяснява повишения интерес. На срещата участваха представители на всички страни – членки на ЕС, с изключение на Австрия. Включиха се и двама представители от Европейската комисия.

Две са основните теми, обсъждани на работната среща: задоволеността на пазара на труда от морски кадри, атрактивността на моряшката професия и начините за привличане на млади хора.

По време на форума бяха изнесени ред презентации – във връзка с информационната система на агенция STCW-IS, която обобщава постъпилата статистика; глобалното търсене и предлагане на морски кадри; осигуряването на стажа на кадетите и назначаването на младите офицери; промяна в подхода към използването на когнитивната психология и поведенческата икономика, както и заключенията от разследването на инциденти на море, които трябва да бъдат изучавани в морските образователни институции. Представителят на ЕК подчерта, че се обмисля създаването на фонд за подпомагане на въпроса със стажовете. Обърна се внимание и на факта, че в някои държави моряшката професия не е добре позната. Би могло местните правителства да положат по-големи усилия за повишаване на нейната атрактивност сред населението и особено сред младите хора.

Работната среща завърши с доклад от представителите на Европейската комисия относно проучване на нуждата от бъдещо изменение на европейските директиви 2008/106/EC и 2005/45/EC за морското образование и взаимното признаване на свидетелства на морски лица.

By | 2016-11-02T13:49:31+00:00 ноември 2nd, 2016|2016, Конференции, Новини, Посещения|0 Comments

About the Author: