Home/2017, Еразъм, международни проекти, Новини, Посещения/Нови договори за сътрудничество

Нови договори за сътрудничество

При официалната визита на флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров в Морския университет „Пири Рейс“ в град Тузла в началото на януари 2017 г. бяха подписани два важни документа с ректора проф. д-р Орал Ердоган.

Рамково споразумение за сътрудничество между двете висши учебни заведения, като от двете страни бе заявена готовност за сътрудничество в областта на науката – обучение на студенти и обмен на преподаватели, съвместна работа по европейски проекти, както и за провеждане на плавателни практики на учебния кораб на Морски университет „Пири Рейс“.

Вторият значим документ, подписан от двамата ректори, е договор по програмата „Еразъм+“. Той се явява като продължение на програмата DECOMAR (Development of Common Curricula Modules for Merchant Marine Officers)  за студентска и преподавателска мобилност за 5-и учебен семестър с цел той (семестърът) да бъде унифициран в четирите университета – в Полша, Румъния, Турция и България.

About the Author: