Home/2017, международни проекти, Морско образование, Новини, Посещения/Нови възможности за сътрудничество

Нови възможности за сътрудничество

На 30.01.2017 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, се срещна с бриг. ген. Халед Абдулла, командир на ВМС на Кувейт.

Срещата беше продиктувана от изразеното желание на бриг. ген. Халед Абдулла да посети България и в частност и да проучи възможностите за обучение на кувейтски курсанти за нуждите на кувейтските Военноморски сили.

По време на срещата беше предложена информация с подчертано изложение на възможностите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за обучение на курсанти за нуждите на кувейтските ВМС, както и на предявяваните изисквания към кандидатите за чуждестранни курсанти, а именно завършено средно образование, психическа и медицинска пригодност, физическа пригодност и владеене на английски език. След проведените разговори от кувейтска страна беше изразено принципно желание да бъдат изпратени за обучение 10 курсанти за учебната 2017/2018 г. Окончателно решение по въпроса ще бъде прието след посещението на делегация на Кувейт във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през май 2017 г.

About the Author: