Home/2017, Курсанти, Новини, Посещения, Студенти/Варна – град за четири сезона

Варна – град за четири сезона

На 15 март 2017 г. в зала 11-а на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе открита среща с цел запознаване на студентите и курсантите с визията на Община Варна за 2017 г., през която градът носи титлата „Европейска младежка столица“. Също – с предложения относно инфраструктурата на града и с общинската стратегия за образование и работа с младите хора.

На срещата присъстваха: кметът на Община Варна – г-н Иван Портних, г-н Мирчо Христов – изпълнителен директор на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, г-жа Елена Кенарова – началник на отдел „Образование“ към Община Варна. Събитието бе открито с приветствие от заместник-началника по административната част и логистика на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – капитан I ранг Светослав Димитранов.

Част от инициативите, с които г-н Иван Портних запозна присъстващите, са създаване на Черноморски международен младежки център, проект за нова сграда на Регионалната библиотека, която да се превърне в емблема на града, създаване на спортна база в обхвата на целия град, „Зона за иновации и развитие“. Кметът отбеляза, че главен приоритет в момента е градът да се превърне в атрактивна целогодишна дестинация и „Град на знанието“, където младите хора не само да идват да се обучават, но и да намират реализация след това. Популяризирането на града в международен мащаб е още един от приоритетите на общината, към което особено ще допринесе концертът на MTV през юли тази година, както и списък с над 300 други предстоящи събития и дейности, свързани с „Варна – Европейска младежка столица“. Най-усилена е работата по оста „образование – кариера – доходи“, като доказателство за това е рекордният бюджет за развитие на сектор „Образование“ – 104 млн. лева, допълни кметът. Голяма част от средствата ще бъдат вложени за ремонт на детски градини, училища и гимназии.

От своя страна студентите и курсантите от ВВМУ изразиха огромна благодарност към предоставената им възможност да зададат вълнуващите ги въпроси, свързани с обновяване на спортната база на територията на Училището, с паркоместата в района, със съхраняването на уникалните архитектурни паметници във Варна и развитието на велотранспорта в града.

About the Author: