Home/2017, Конференции, международни проекти, Новини, Посещения, Събития/Изпълнителен борд на Международната асоциация на морските университети

Изпълнителен борд на Международната асоциация на морските университети

На 10 и 11 април 2017 г. от 9:00 до 17:00 ч. в Суис Белхотел „Димят“ ще се проведе Петата сесия на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети (International Association of Maritime Universities – IAMU).

През първия ден програмата включва заседания на комитетите на Международния изпълнителен борд, а на 11 април ще се проведе заседание на Изпълнителния борд.

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е сред учредителите на Международната асоциация на морските университети, която включва най-добрите морски учебни заведения от всички континенти (63 университета от 35 държави). Ежегодно се провеждат асамблеи на Международната асоциация на морските университети. ВВМУ е участвало във всички асамблеи досега и е редовен член на организацията, чиято цел е усъвършенстване на обучението на командни морски кадри, взаимно признаване на академични степени, дипломи и удостоверения, както и въвеждане на международно установена учебна програма във висшите морски учебни заведения – членове на IAMU.

Домакин на 18-ата годишна генерална асамблея и Международния изпълнителен борд на IAMU през 2017 г. е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Тя ще се състои от 9 до 14 октомври 2017 г.

 

About the Author: