Home/2017, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 03.04.2017 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Мавродиева.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез продължаващата работа по мотивация на обучаващите се, разширение на съвместната работа с други обучаващи организации, подобряване на инфраструктурата.

By | 2017-04-20T14:27:25+00:00 април 20th, 2017|2017, СУК|0 Comments

About the Author: