Home/2017, Курсанти, Практика, Студенти/Практически занятия в катедра „Електроника“

Практически занятия в катедра „Електроника“

Студентите и курсантите от специалност „Корабна радиоелектроника“ участват и тази година, както е традиционно, в практическите занятия по дисциплината „Мобилни комуникации“, изучавана в четвърти курс. Семинарите са организирани съвместно с „Теленор“ – България.

„Теленор“ си сътрудничи с Военноморско училище от седем години и провежда ежегодни стажантски програми за студенти, които могат да натрупат професионален опит в реална бизнессреда. Специалистите на оператора вярват, че трябва да се подпомогне както реализацията на талантливите студенти, така и развитието на образователната система в страната.

В новата лаборатория „Комуникационни технологии“, изградена в Училището, обучаемите вече конфигурират хибридна радиорелейна апаратура, отработват реални ситуации, свързани с особеностите при резервиране на транспорта на комуникационния трафик, и се учат да променят параметрите на радиолиниите. До края на годината предстои изграждане на радиовръзка между двата корпуса на Училището, която да осигури допълнителни възможности за изследователска научна работа и експерименти в катедра „Електроника“. Ръководител на групите е гл.ас. д-р Георги Димитров.

By | 2017-04-24T15:41:14+00:00 април 21st, 2017|2017, Курсанти, Практика, Студенти|0 Comments

About the Author: