Home/2017, Курсанти, международни проекти, Новини, Посещения/Във Военноморско училище се провежда международно учение

Във Военноморско училище се провежда международно учение

От 8 до 19 май 2017 г. се провежда компютърно подпомагано учение с международно участие. Участват курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и техни колеги от Румъния, Полша и Украйна. Отработват се сериали по тактическо маневриране на група кораби, създаване на опозната картина на обстановката и борба с подводници.

Първият етап на учението се проведе във военноморската академия на Република Румъния – „Мирча чел Батран“, от 9 до 12 май. Вторият етап протича във Военноморско училище и ще продължи до 19 май.

През настоящата година към учението се включват и представители на Украйна. Учението е добра основа за натрупване на практически опит при работа в многонационална среда.

About the Author: