Тренинг по метеорология и океанография

От 14 до 20 май 2017 г. се проведе международен тренинг по метеорология и океанография в полската военноморска академия под названието METOC-2017 (Meteorology and Oceanography). В него участваха по двама курсанти от Германия, Румъния и България, двама младши офицери от Англия и 4-ма курсанти от Полша.

Целта на тренинга е обясняване на определени явления, свързани с метеорологията и океанографията, и изучаване на принципите за работа с карти и различни прибори. За осигуряването на съвременно и модерно оборудване са се погрижили организаторите на мероприятието.

Участието в тренинга е полезно както в чисто научен аспект, така и от гледна точка на създаването на нови контакти с бъдещи чуждестранни офицери.

About the Author: