Home/2017, Новини, Студенти, Събития/Завърши курсът по дигитален маркетинг и SEO

Завърши курсът по дигитален маркетинг и SEO

На 9.06.2017 г. приключи пилотният проект на курса по дигитален маркетинг и SEO (search engine optimization) във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, проведен от фирма 411 Маркетинг. Акцентът на обучението беше върху практическите упражнения, имащи приложение в реалната бизнессреда. Милен Сотиров – мениджър обучение на 411 Маркетинг и лектор с богат практически опит, представи на обучаемите най-актуалните тенденции от сферата на оптимизацията. Занятията включваха създаване на уебсистеми за бизнеса, електронни магазини, откриване и развиване на маркетингови ниши в електронното пространство. В рамките на курса всеки студент подготви свое, така наречено електронно портфолио, с всички разработени от него проекти, което дава конкурентно предимство на пазара на труда. Обучението беше напълно безплатно за студентите. 60 от тях, преминали курса успешно, ще получат и сертификати.

Основна цел на инициативата е обучение на бъдещите професионалисти в перспективната професия на SEO специалист. Компанията е официален партньор на Google. Това признание е завоювано благодарение на иновативни практики в сферата на SEO, онлайн маркетинга и социалните мрежи.

About the Author: