Home/2017, Начална военна подготовка, Студенти/Стартират курсове по Начална и специална военна подготовка във ВВМУ

Стартират курсове по Начална и специална военна подготовка във ВВМУ

Уважаеми студенти, в Заповед на Министъра на отбраната №ОХ-541/05.06.2017г. са зачислени в курс :

„Начална военна подготовка” от 19.06.2017 до 14.07.2017г. студентите :

 1. Гергана Стефанова Якимова
 2. Асен Захариев Николов
 3. Атанас Митев Радев
 4. Иван Владимиров Иванов
 5. Мартин Бисеров Пенков
 6. Велислав Руменов Маринов
 7. Християн Георгиев Атанасов
 8. Иван Димитров Петков
 9. Гинка Димитрова Янкова
 10. Тодор Илиев Неделчев

Специална военна подготовка „Военноморска подготовка” от 17.07.2017 до 04.08.2017г.

 1. Димитър Иванов Димитров
 2. Йордан Георгиев Георгиев
 3. Борис Пламенов Боев
 4. Красимир Красимиров Куртев
 5. Младена Юлиянова Първанова
 6. Миглена Атанасова Владимирова
 7. Вилияна Гичева Гичева
 8. Весела Асенова Василева
 9. Никола Димитров Сталев

Студентите да се явят във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” до 11.00ч. в деня на започване на курса. При явяването си курсистите да носят: лична карта, етапна медицинска експертиза, копие на завършено последно образование и свидетелство за съдимост.

About the Author: