Home/2017, Новини, Събития/Рамково споразумение с „Тотал“

Рамково споразумение с „Тотал“

На 10.07.2017 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ беше подписано рамково споразумение за сътрудничество между Училището и „Тотал Е&П България Б.В.“.

Групата „Тотал“ е водеща енергийна група, която работи в световен мащаб с фокус предимно върху масла и химикали, предприемане на много промишлени и търговски дейности в областта на нефта, газа, електричеството, енергията от възобновяеми източници, химията и използването на продуктите, произведени от тези различни дейности.

„Тотал E&П България Б.В.“ извършва проучване за нефт и газ в блок 1–21 „Хан Аспарух“ в българската част на Черно море. За развиването на своята дейност и във връзка с изпълнението на своята програма за обучение фирмата се интересува от сътрудничество с професионалисти в областта на образованието.

Сключеното споразумение цели да се организира общо наблюдение и проследяване на някои образователни дейности в областта на съвместни специфични обучения, презентации и изследвания, както и подкрепа за обучението на студенти под формата на предлагане на общи проекти, стажове, спонсорства, практически курсове. Ще се обърне внимание на разработването и предоставяне на възможности за обучение на български студенти и специалисти в областта на проучването и добива на въглеводороди и свързаните с тях стандарти за здраве, безопасност и околна среда.

By | 2017-07-10T15:00:51+00:00 юли 10th, 2017|2017, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: