Home/2017, Курсанти, Новини, Посещения, Практика/Практически упражнения под американски флаг

Практически упражнения под американски флаг

 

В периода 24.06. – 23.07.2017 г. курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ посетиха Военноморската академия на САЩ в Анаполис, Мериленд. Целта на посещението е усвояване на морската култура, практически навици и създаване на контакти с бъдещи офицери от други държави. Практиката протича в два етапа. През първия обучаемите имат теоретични занятия във Военноморската академия на САЩ, свързани с управление на кораба, маневриране, навигация, правила за движение на море и лидерство. Вторият етап на подготовката преминава на кораб от състава на Военноморските сили на САЩ, където обучаемите прилагат теоретичните знания на практика в Атлантическия океан, като развиват възможностите си в международен колектив и затвърждават авторитета и високото ниво на обучение в родината си.

About the Author: