Home/2017, Начална военна подготовка, Новини/Завърши курс „Специална военна подготовка“

Завърши курс „Специална военна подготовка“

За първи път във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе курс по „Специална военна подготовка“. В него обучаемите надградиха своите умения, придобити в курс „Начална военна подготовка“. Запознаха се със спецификата на организацията на корабната служба, тактиката при водене на бойни действия и морските оръжия. В курса взеха участие студенти от СУ „Свети Климент Охридски“ – София, ВА „Георги Раковски“ – София, и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. По време на курса обучаемите посетиха Пункт за базиране във Варна, където се запознаха практически с корабната организация на корабите от състава на Военноморските сили на Р България. След завършване на обучението придобитите знания могат да бъдат прилагани за изпълнение на функционални задължения на длъжности при заемане на служба в резерва на Военноморските сили.

About the Author: