Home/2017, Министерство на отбраната, Новини, Посещения, Празници, Събития/Министърът на отбраната откри кабинет във Военноморско училище

Министърът на отбраната откри кабинет във Военноморско училище

На 13.08.2017 г. министърът на отбраната – господин Красимир Каракачанов, откри лекционната зала и създадената към нея лаборатория за обучение на курсанти, студенти и докторанти по дисциплините, свързани с радиолокационните системи на борда на кораба и тези от бреговото наблюдение. В комплекса е застъпен целият спектър от теми, започвайки от теоретичните основи на радиолокацията, преминавайки през използването на корабните навигационни радиолокационни системи за осигуряване на безопасно корабоплаване и достигайки до бойното използване на корабните радари. Там могат да се решават редица задачи, свързани с изучаването на конкретни корабни радари, разпознаване на радиолокационната картина, избор на режими на работа и ориентация на радиолокационното изображение, защита от пасивни и активни смущения, захващане и определяне на елементите на движение на целите и др.

Лабораторията е изградена на модулен принцип, което позволява тя да бъде преконфигурирана и да се използва във вариант на боен информационен център (Combat Information Center – CIC) на боен кораб, чрез симулиране на отделни бойни конзоли за управление на оръжието и интегриране на цялостната картина за надводната, подводната и въздушната обстановка на един дисплей. В лабораторията могат да се решават и научноизследователски задачи, свързани с научната специалност „Радиолокация и радионавигация“, като проектиране на електронни компоненти и разработване на софтуер за добиване, обработка, интегриране и изобразяване на радиолокационна информация, както и на данни от радионавигационните сензори, разположени на борда на кораба.

About the Author: