Home/2017, Научни конференции, научни проекти, Новини, Събития/Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе форум свързан с добива на морски газови хидрати

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе форум свързан с добива на морски газови хидрати

От 18 до 20 септември 2017 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе конференция, свързана с проучването и добиването на газови хидрати в европейските морета. В резултат на задълбочен анализ, западната част на Черно море е определена като най-перспективна поради очакваното наличие на значителни количества газови хидрати, особено в изключителните икономически зони (ИИЗ) на България и Румъния. В рамките на немския проект SUGAR, изследващ морски газови хидрати, през ноември-декември 2017 г. е планиран рейс на немския изследователски кораб „Метеор“ със специално създадената автоматична система за дълбоководно сондиране „MeBo 200“, с която ще бъдат осъществени първите сондажни проучвания на находищата на газови хидрати в ИИЗ на България и Румъния.

Участие взеха представители на компетентните министерства, Комисията по енергетика на Народното събрание, политици и от масовите средства за информация.

About the Author: