Заседание на МАМУ

На 10.10.2017 г. в конферентната зала на Интерхотел „Черно море“ в град Варна се проведе закрито заседание на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети (МАМУ). На срещата бяха представени и приети докладите на подчинените комитети и назначените работни групи в борда. Доклади представиха:

  • Комитетът по планиране на организацията;
  • Комитетът по академичните въпроси;
  • Финансовият комитет;
  • Комитетът за работните групи;
  • Екипите по възложените проекти;
  • Секретариатът.

Бордът прие докладите и след кратко обсъждане очерта програмата за следващата финансова година.

About the Author: