Home/2017, Студенти/Възможности за обучение и изследвания в САЩ