Home/2017, Стаж/Работа, Студенти/Презентация на фирмата Старгейт Маритайм