Home/2017, научни проекти, Новини, Събития/ВВМУ получи две престижни награди от МОСВ

ВВМУ получи две престижни награди от МОСВ

На 7 ноември 2017 г. под патронажа на министъра на околната среда и водите – г-н Нено Димов, в гр. София се състоя конференция за успешното приключване на работата по програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“. Общият бюджет на двете програми е осигурен от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 – 2014 г., с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Министерството на околната среда и водите награди в 9 категории най-ефективните и открояващи се проекти, преизпълнили заложените цели в различни области.

Висшето военноморско училище получи две награди за проекта „Интегрирана информационна система за поддръжка на управлението на бреговата зона“ (IISSCZM) – за най-иновативен проект и за цялостен принос към изпълнението на приоритетите на Програма BG02. Наградите бяха връчени на к-н I ранг проф. д-р Калин Калинов – координатор и ръководител на проекта.

По този проект във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е изграден Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона и Лаборатория за изследване и контрол на баластни води и замърсяване с нефтени продукти. В Центъра се интегрира информацията за състоянието на морските води, корабния трафик, хидрометеорологичната обстановка и статичната картина на районите в Изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Центърът е уникален по своята функционалност в европейски и регионален мащаб за борба с нефтени разливи и управление на силите, участващи в преодоляването на последствията от нефтени разливи.

By | 2017-11-08T16:10:57+00:00 ноември 8th, 2017|2017, научни проекти, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: