Home/научни проекти/DivSea/Трета транснационална среща на проекта, организирана от Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, България

Трета транснационална среща на проекта, организирана от Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, България

1 2

На 6-ти и 7-ми ноември се проведе третата транснационална среща за изпълнението на проект „Диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез съвместно разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им – DivSea“ по програма „Eразъм+“, ключова дейност 2. – „Стратегически партньорства“ – 2016-1-RO01-KA202-024663.

Домакин на събитието беше ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. На срещата взеха участие представители и от четирите партньорски организации: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, Морският Университет в Констанца, Европейската асоциация за кариерно ориентиране EACG – Кипър, Stichting STC-Group (Нидерландия).

По време на срещата се представи работата от изминалата първа година от проекта, като тя имаше за цел да се анализира ефективността на изпълняваните дейности и да се набележат мерки за увеличаване на видимостта и разпространението на резултатите.

През двата дни участниците представиха напредъка в разработването на материали за преподаване и оценяване, необходими за постигане на основната цел на проекта „да се подобрят уменията и възможностите за намиране на работа на морските лица и да се намали съществуващата пропаст между образователния свят и пазара на труда „. Следващият период е посветен на качествената оценка на материалите и потвърждаване на съдържанието.

Партниращите институции ще си сътрудничат, за да ви информират за напредъка на дейностите чрез уеб страницата на проекта – http://cmu-edu.eu/divsea/

С цел да бъдат валидизирани резултатите, ще бъдат подбрани 25 обучаеми, които да вземат участие в пилотните курсове. Обучението ще се организира от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ и морският университет в Констанца.

By | 2018-06-25T14:44:08+00:00 ноември 12th, 2017|DivSea|0 Comments

About the Author: