Home/2017, Еразъм, Новини, семинар/Семинар на тема „Перспективи за развитие на образованието“

Семинар на тема „Перспективи за развитие на образованието“

На 11 и 12 ноември 2017 г. офицери и преподаватели от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участваха в семинар на тема „Перспективи за развитие на образованието“ в село Арбанаси. Участниците имаха възможност да се запознаят подробно с дейностите, които Училището осъществява в рамките на програма Еразъм+, и с широкия кръг от възможности, които програмата предлага на студенти, преподаватели и административен персонал от висшите училища. Капитан втори ранг Желязко Николов, координатор на програмата, представи доклад на тема „Подобряване на административния процес по програма Еразъм+“. Той отчете също бързия темп на развитие на програмата и нарасналия брой университети, с които Морско училище работи съвместно.

Във втория панел на семинара капитан първи ранг проф. д-р Калин Калинов, заместник-началник по учебната и научната част, запозна участниците с проектите, по които Училището работи. Той представи всеки един проект с неговата цел, времева и  финансова рамка. В изложението си проф. Калинов разкри основните идеи на проектите и възможностите за интегрирането им в учебния процес. Чрез вече реализирани подобни проекти Училището успя да подобри своята учебно-материална база и да задълбочи работата си в областта на научноизследователската дейност.

By | 2017-11-13T08:53:25+00:00 ноември 12th, 2017|2017, Еразъм, Новини, семинар|0 Comments

About the Author: