Home/СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 13.11.2017 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Мавродиева.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез съвместна тристранна работа с МУ „Параскев Стоянов“ – Варна и Военномедицинска академия за обучение на военни лекари, стартиране на процедура за разкриване на ново професионално направление – 5.3 Комуникационна и компютърна техника, привеждане на Акта за създаване на ВВМУ в съответствие с измененията в ЗОВС на РБ и ЗВО, продължаващи инфраструктурни подобрения.

By | 2017-11-28T08:45:29+00:00 ноември 28th, 2017|СУК|0 Comments

About the Author: